AT-eksamen - hvad skal jeg vide?

AT, Almen Studieforberedelse, kan ved første blik virke relativt uoverskueligt og mystisk. Der kan nemt herske uvished om hvad i alverden AT er, og hvad der forventes til en eksamen. AT er dog slet ikke så besværlig, som det umiddelbart kan virke. Jeg har derfor lavet dette blogindlæg, som forhåbentligt kan hjælpe dig til, at forstå hvad AT helt præcist er: hvad der forventes, at man er bevidst om og kan besvare til sin eksamen. 

Hvad er AT egentlig?
AT er et tværfakultært fag, hvilket betyder, at du testes i din evne til at bruge forskellige fag, til besvarelsen af en problemstilling. Der vælges 2 fag, eller mere, der kan hjælpe med at understøtte ens problemformulering. AT handler i det store hele om at forstå hvorfor de enkelte fag, sammen og hver for sig, er gode til at besvare din problemstilling. 

Man får i AT et overemne, man skal holde sin problemformulering indenfor. Alle gymnasieelever i Danmark får det samme overemne. Er emnet fx "æstetik" ville man kunne bruge matematik og dansk til at skrive om idealerne for den harmoniske krop. Et andet eksempel kunne være emnet "kommunikation", hvor man kunne bruge biologi og dansk til at undersøge, hvad der gør en reklame succesfuld, og hvordan vores hjerne opfatter fx kærlighed som virkemiddel i reklamer. 

I år, 2018, er AT-emnet: ”Alternativer – ideer til forandring og fornyelse”

2 former for opgaver
Alle gymnasieelever, der skriver AT, kan vælge i mellem 2 former for opgaver: Opgave A eller opgave B. I år, 2018, lyder opgaverne således: 

Opgave A
Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis ikke er slået bredt igennem. Du skal gøre rede for både den fremherskende praksis og alternativet samt udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Opgave B
Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor det centrale er forskellen mellem en fremherskende opfattelse eller praksis og et alternativ. Du skal vurdere, i hvilken grad alternativet har ført til eller kan føre til ændringer og diskutere konsekvenserne af alternativet. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være mindst B-niveau.

Metode 
Metode
er en arbejdsproces. Du kan se det som en værktøjskasse, hvor man forklarer hvilket værktøj, der er brugt til at besvare problemformuleringen. En metode kan ex. være kvantitative og kvalitative metoder eller induktive og deduktive metoder. Psssst - Et fif til den der søger en god karakter, er at købe eller låne AT Håndbogen, der giver en god indsigt i fagenes metoder: deres muligheder og begrænsninger. 

Problemformulering og problemstilling
I gymnasiet skelner man mellem en problemformulering og en problemstilling. 

En problemformulering er en overordnet undren, og indeholder 3 eller flere/færre problemstillinger. Problemformuleringen skal kunne besvares ved hjælp af de valgte fag- ergo skal man være bevidst om, hvorfor netop disse fag er gode for problemformuleringen.

Problemstillingerne kan laves efter de tre taksonomiske niveauer, hhv. redegørende, forklarende og diskuterende, og er underspørgsmål, der tilsammen skal besvare problemformuleringen. 

Synopsis og eksamen
Der skal sendes en synopsis forud for din mundtlige AT-eksamen. 

Synopsen indeholder: 

  1. Forside: (elevens navn, titel på emne, valg af fag, sag og evt. opgaveform)
  2. Indledning: Dvs. en slags afgræsning, med grunden for valget af din problemstilling. Måske har den samfundsfaglig relevans? Hvorfor er den spændende/vigtig?
  3. Problemformulering og problemstillinger: Dvs. det er her du skal vise at du forstår dig på de taksonomiske niveauer
  4. Diskussion mm.: Man kan her enten lave et afsnit om diskussion af metode og teori, efterfulgt af delkonklusionerne på problemstillingerne, eller man kan skifte hhv. mellem en delkonklusion, og diskussion af metode og teori brugt til besvarelse af den specifikke problemstilling.
  5. Konklusion: der besvarer problemformuleringen.
  6. Perspektivering*: * tjek med din lærer om du skal perspektivere til din studierapport.Her perspektiveres der typisk til et tidligere AT forløb, hvor man har brugt lignende metoder eller empiri.
  7. Litteraturliste: Listen skal deles op i hhv. primær, sekundær litteratur, internetsider (links) og bilag.

Hvis du er meget i tvivl om formalia, så tag en snak med din lærer. Husk også sidetal (og sidehoved hvis relevans), og husk især at læse korrektur på din opgave. 

Selve eksamen
Selve AT-eksamen tager udgangspunkt i den synopsis, du har skrevet og afleveret til lærer og censor på forhånd. 

Her skal du fremlægge resultaterne af den sag, du har arbejdet med og efterfølgende indgå i en dialog, der tager udgangspunkt i dit mundtlige oplæg og/eller din synopsis. Eksamen tager cirka en halv time. Husk at til en eksamen gælder det om at være sikker i sin sag, når man fremfører sine argumenter. Brug vendinger som ”her er engelsk god til at belyse….”, eller ”metoden er derfor brugbar i forbindelse med undersøgelsen af…”, og undgå sætninger, der kan indikere tvivl. 

Talepapir
Det er vigtigt at du forud for eksamen udarbejder et talepapir, du kan medbringe til den mundtlige AT eksamen. Se ministeriets bud på hvordan du skriver et godt talepapir. De officielle krav til årets AT-eksamen kan du se på her. 

Held og lykke med opgaven!

Victoria, Mentor
Victoria læser til dagligt kommunikation og digitale medier, og er mentor fordi hun syntes det er super hyggeligt og givende at kunne hjælpe andre mennesker. Victoria kendetegnes ved hendes fokus på visualitet og lege i undervisningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.