10 gode råd til din SRP-periode

SRP-opgaven virker skræmmende for mange gymnasieelever og spørgsmål som: ”hvad skal jeg skrive om?” og ”hvordan griber jeg det an?” dukker ofte op flere gange i startfasen. Personligt skrev jeg om den kvindelige kønsrolle i Disney film og dennes udvikling over tid, hvor mit hovedværk var filmen Frozen. Jeg skrev i fagene engelsk A og psykologi B. Jeg valgte at have en film som hovedværk, da jeg ikke er så begejstret for at læse. Denne kombination af fag og værk har gjort, at jeg husker tilbage på min SRP-periode med et smil på læben. 

Det var fedt at skrive et projekt som skabte opmærksomhed, og som fik folk til at stille spørgsmål! Jeg har fundet 10 gode råd til dig, så du også vil huske tilbage på din SRP tid og føle, at det ikke kun var lærerigt, men også sjovt at skrive projektet. 

1. Vælg noget, som virkelig interesserer dig
Det var sådan jeg besluttede mig for, hvilket hovedværk jeg ville vælge. Eksempelvis blev jeg selv nysgerrig på Disneys univers, og jeg snakkede derfor med min engelsklærer, og fortalte hende om mine ideer. Hun foreslog mig vinklen med kønsroller til den, dengang, nye film Frozen. Det er ekstremt vigtigt, at du beskæftiger dig med emner og værker, som du synes er interessante, da det ellers kan blive for surt at komme igennem den lange SRP-proces. 

2. Snak med dine lærere og venner
For at finde inspiration undervejs, snakkede jeg meget med mine lærere, venner og bibliotekarer. Når man sidder alene med så stor en opgave, kan man hurtigt komme til at sidde fast. Tøv derfor ikke med at snakke om dit emne eller dine metoder med andre. Ofte kan det være en rigtig stor hjælp at høre sig selv sige noget højt, i stedet for at forsøge at få det hele ned i computeren alene. Måske dine klassekammerater også kan bruges til en god teoretisk diskussion - selvom I skriver om forskellige emner, kan man godt sparre med hinanden. 

3. Hvad er problemet? 
Problemformuleringen er vigtig, når man skriver et projekt. Hvis du ikke kan finde et problem, som du helt reelt undrer dig over, så bliver det svært at holde sig engageret gennem hele processen. Derfor skal du ikke være bange for at vælge et emne, der både berører dig personligt og vækker din nysgerrighed. Husk dog at sætte spørgsmålstegn ved det du konkret spørger om. Eksempelvis kunne man tro at: ”Hvorfor er der opstået en trend med skræmmende klovne?”, ville være et godt spørgsmål at stille. Men dette bliver svært at svare på, fordi det skal præciseres. I stedet kunne man spørge: ”Med udgangspunkt i filmen ”It”, hvilke konsekvenser får klovnens handlinger, hvilke årsager kunne ligge til grund for handlingerne og hvordan kunne dette forklare den skræmmende klovne-trend?”

Denne problemformulering lægger op til, at man kan afgrænse sit projekt med udgangspunkt i et hovedværk, der er nyt. Hvis det var mit projekt, ville jeg eksempelvis anvende nogle psykologiske teorier til at give et bud på en forklaring af klovnens adfærd. Det er kun fantasien, der sætter grænser! 

4. Vær opmærksom på dine muligheder
Det kan ikke nytte noget at have en knald god idé, hvis man ikke kan se mulighederne for at undersøge problemet. Sørg for at du og dine vejledere får snakket dine muligheder igennem, så du ved, hvad du kan gøre for at undersøge problemet. Sørg for at spørge dem om, hvad de kan se af muligheder og begrænsninger ved din idé - både i forhold til metode og empiri. 

5. Brug din vejleder!
Du har fået en vejleder til dit projekt, måske endda to, der kan rådgive for hvert sit fag - sørg for at bruge dem! Vis dine vejledere, at du tager opgaven seriøst ved at forberede dig, finde materiale og tage noter til møderne. Hvis du sørger for at lave forarbejdet, har I mere tid til at fokusere på de reelle udfordringer til vejledningsmøderne. 

Husk på, at en af dine vejledere bliver eksaminator, derfor er det også vigtigt, at man tager vejleders kritik for gode ord og viser, at man går op i projektet. 

6. Begræns dig
Du har kun et begrænset antal sider at skrive på, og derfor må man nogle gange slette afsnit eller helt droppe dele af sit emne, fordi det simpelthen bliver for omfattende. Derfor er det bedre at begrænse sig og holde fokus for at bevare den røde tråd. 

Du kan have et afsnit, hvor du er glad for det resultat, du er kommet frem til, men det afviger måske fra problemformuleringen - derfor giver det ikke mening at have det med. Eksempelvis kan du have fundet en rigtig spændende kilde, om hvordan flere og flere børn finder klovne uhyggelige. Det er spændende, men det afviger måske for meget fra din problemformulering. Hvis du er i tvivl, så spørg din vejleder! 

7. Brug faciliteterne!
Gymnasier har oftest et bibliotek eller andre steder, hvor man kan sidde og arbejde. På biblioteket kan man få hjælp af en bibliotekar til at finde skriftlige kilder. Dette er især vigtigt hvis man, som jeg gjorde, vælger en film som hovedværk. 

Det er vigtigt også at få noget skriftligt materiale, som du kan bruge i dit projekt. Hvis man kun sidder og arbejder ved sit skrivebord en hel uge, kan man blive skør! Derfor er det godt at arbejde i forskellige miljøer.

8. Lav andet end SRP
Selvom du har valgt et emne, du brænder for og en arbejdsmetode, der passer dig, så er det hårdt at arbejde en hel dag uafbrudt. Det er der ingen, der har godt af! Sørg for at komme ud, sørg for at spise godt og sørg for at snakke om andet end dit projekt! 

9. Gør dit bedste
Du kan kun gøre dit bedste, men det er også vigtigt, at du giver alt, hvad du kan mærke, du har at give af. Det handler om at finde en balance: pres dig selv så meget du kan, men lyt til dig selv når du virkelig har brug for en pause. Inden projektet skal afleveres, skal man dog lige tage sig sammen til at læse det igennem og rette en SIDSTE gang. 

10. Vær kritisk overfor dig selv
Du skal kunne reflektere over de delkonklusioner, du kommer med i løbet af dit projekt. Det kan ikke nytte noget, at du skriver, at du har fundet ”sandheden”. Husk derfor at argumentere ud fra dine kilder i projektet og påpeg, hvordan det kunne gøres anderledes. Det kan også bare være et par sætninger, der er reflekterende over den delkonklusion, du har lavet. Eksempelvis kunne en delkonklusion være: ”Med udgangspunkt i ”It” kan man konkludere … Denne konklusion er lavet på baggrund af en sproglig analyse og Freuds personlighedsmodel. Ydermere skal det fremhæves at filmen er fiktion og at disse forståelser blot er en af mange mulige bud på en besvarelse af problemformuleringen.”

Husk selvfølgelig at lave kildehenvisninger, hver gang du refererer til noget, du har læst. Hvordan dette skal gøres afklares med dine vejledere. En tommelfingerregel mht. kildehenvisninger er: Hellere for mange end for lidt! 

Rigtig god fornøjelse!

Amanda, mentor
Amanda studerer psykologi på Aalborg Universitet. Amanda sætter en ære i at gøre sit bedste - Og samtidig lytte til sig selv. At videregive dette til andre er en del af hendes mission som mentor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Skriv dig op og få de nyeste blogindlæg på mail. I den første mail du får, kan du vælge de emner, som interesserer lige netop dig.