Få en tværfaglig indsats mod skolefravær

Åbent nu indtil --:--

Ring 61 61 77 77

Bliv kontaktet

Et målrettet forløb mod skolefravær

Det skal være sjovt at gå i skole

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet (2020) har 14 % af eleverne i folkeskolen et samlet fravær på over 10 % og andelen af børn, som er fraværende i længere perioder ad gangen, stiger.

Det kan der være mange forskellige årsager til. Det vigtigste er dog, at vi får børnene tilbage i skole.

Sammen med Hejmdal Privathospital har vi udviklet forløbet "Godt tilbage til skole". Godt tilbage til skole er baseret på grundprincipperne i Back2School, der er en systematisk og manualbaseret indsats mod problematisk skolefravær, tilsat en faglig støtte af elevens skolefaglige kompetencer. Forløbet fokuserer på at få den skolevægrende elev godt tilbage til skole.

Mentordanmark logo Hejmdal logo

Sådan hjælper vi

En tværfaglig indsats er vejen frem

I indsatsen over for skolefravær er der ofte mange forskellige og skiftende fagpersoner involveret. Med vores tætte samarbejde kan vi tilbyde et koordineret, målrettet forløb, hvor vi også sikrer brobygning til skolen.
Skolefravær kan have langsigtede konsekvenser for børn, både fagligt og socialt; man kommer bagud fagligt, ryger ud af de sociale fællesskaber og mister troen på sig selv.

Jo længere tid eleven er væk fra skolen, des sværere kan det være at vende tilbage. Her spiller den tværfaglige indsats fra mentor og psykolog en afgørende rolle.

  En mentor kan skabe en anden forbindelse til eleven end en lærer fra skolen, fordi der i én-til-én-relationen skabes et ganske særligt og trygt læringsmiljø. Et miljø, som ikke bare giver en større faglig motivation, men også kan have en positiv effekt på den generelle utryghed, der kan være forbundet med at være i skole i det hele taget.

  Forløbets psykolog bidrager med stor viden om børns udvikling og trivselsfaktorer. Undervejs i forløbet hjælper psykologen med individuelt tilpasset vejledning, værktøjer og strategier, der kan understøtte barnets skolemotivation og deltagelse. Psykologens rolle vil også være at have blik for, om der kan være nogle mere iboende vanskeligheder i barnet, der bør kigges nærmere på.

  Sådan fungerer et forløb

  Fagligt fra start til slut

  Skolefraværsforløbet er delt op i to dele; et screeningsforløb og et 6 måneders intensivt forløb med fokus på at få eleven godt tilbage til skole.

  Screeningsforløb

  Formålet med screeningsforløbet er at få en fyldestgørende afdækning af den enkelte elev og årsagerne til skolefraværet.

  Screeningsforløbet består dels af et henvisningsskema, der udfyldes af forældrene. Dernæst afholdes der en screeningssamtale mellem forældre, fagvejleder og psykolog. På denne samtale vil skoleudfordringerne, hvordan de kommer til udtryk, og hvilke der er de mest presserende blive drøftet. Psykologen vil ligeledes have blik for, om der kan være nogle mere iboende vanskeligheder hos eleven, der bør kigges nærmere på. Efter screeningssamtalen vil psykolog og fagvejleder holde en mini-konference og komme med en anbefaling med en case-formulering og en plan for indsats til videre forløb.

  6 måneders skolefraværsforløb

  Skolefraværsforløbet er en systematisk, intensiv indsats med en kombination af forældre- og elevsamtaler, brobygning til skole og mentorindsats.

  De bærende indsatsområder indbefatter:

  • Elevsamtale, der har til formål at afdække elevens egen oplevelse af skoleudfordringer.
  • Uddannelse af forældre så de bedre kan forstå elevens særlige udfordringer med problematisk skolefravær og understøtte elevens fastholdelse i skoleregi.
  • Faglig støtte med mentor, der har fokus på forankring i skolen og minimering af læringstab under skolefravær og dermed gøre tilbagevenden til skole nemmere.
  • Brobygning til skole, der har til formål at videregive værktøjer og vejledning ind i skolen, så eleven hjælpes til at vende tilbage og dermed gøre tilbagevenden til skole nemmere.

  Priser & mere info

  Download PDF'en for mere information
  Skolefravaer

  Hvis du er interesseret i yderligere information, kan du downloade en uddybende PDF. Her kan du også finde priser på både screeningssamtalen og forløbet. Hvis der er spørgsmål, som vi ikke kan besvare, er du naturligvis mere end velkommen til at sende en mail eller give chef for offentlige samarbejder Lene Knudtzen et kald på 49409684.

  Download PDF.

  Har du spørgsmål?

  Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, så udfyld dit spørgsmål og mail nedenfor, så vi vender tilbage inden for 24 timer.

  Tusinde tak for dit spørgsmål.

  Vi vender tilbage på telefon eller mail inden for 24 timer.
  Du er altid velkommen til at ringe direkte til os på 61 61 77 77.