Få en tværfaglig indsats mod skolefravær

Få en motiverende lektiecafé

Skal vi hjælpe jeres unge?
Gruppeundervisning

Hos MentorDanmark tilbyder vi lektiecaféer, hvor fokus, foruden faglighed, er på fællesskab, inklusion, motivation og lyst til læring. Lektiecaféer kan være et rigtigt godt supplement til sårbare elever, der har brug for lidt ekstra støtte fagligt og socialt. I lektiecaféerne er det i høj grad muligt for mentorerne at arbejde med forskellige læringsstile og gøre viden anvendelig. Lektiecaféerne kan typisk rumme 4-6 elever pr. mentor og foregår på skolen én gang om ugen á 2 timer.

Sådan hjælper vi

En tværfaglig indsats er vejen frem

I indsatsen over for skolefravær er der ofte mange forskellige og skiftende fagpersoner involveret. Med vores tætte samarbejde kan vi tilbyde et koordineret, målrettet forløb, hvor vi også sikrer brobygning til skolen.
Skolefravær kan have langsigtede konsekvenser for børn, både fagligt og socialt; man kommer bagud fagligt, ryger ud af de sociale fællesskaber og mister troen på sig selv.

Jo længere tid eleven er væk fra skolen, des sværere kan det være at vende tilbage. Her spiller en mentor sammen med en psykolog en afgørende rolle.

En mentor kan skabe en anden forbindelse til eleven end en lærer fra skolen, fordi der i en én-til-én-relationen skabes et ganske særligt og trygt læringsmiljø. Et miljø, som ikke bare giver en større faglig motivation, men også kan have en positiv effekt på den generelle utryghed, der kan være forbundet med at være i skole i det hele taget.

Skræddersyet gruppeundervisning

Det rette match og løbende dokumentation

Målet er at skabe et læringsmiljø, hvor alle kan være med, hvor det sociale fællesskab vægtes højt, og den enkelte elev er mest muligt motiveret. Når vi har afdækket elevernes behov, finder vi den helt rette mentor til gruppen. Vores mentorer er topstuderende, der er klædt grundigt på til både en faglig og pædagogisk indsats. Derfor kan vi tilbyde skræddersyet, kvalitetssikret og stabil lektiehjælp. 

Dokumentation er en integreret del af MentorDanmarks arbejdsmetode, og mentor vil således efter hver lektiecafé skrive en kort undervisningsrapport om dagens program, elevernes engagement og progression.

Vi har blandt andet samarbejdet med institutioner som Frederiksberg Gymnasium, Europaskolen, Skovvejens Skole og Kulturforeningen Rosehavnen.