Godt videre

Vi sikrer succes på ungdomsuddannelsen
Elev får lektiehjaelp

Godt Videre er målrettet unge i udskolingen, der har brug for lidt ekstra støtte til at få afdækket motivation i videre uddannelse, til at få afsluttet grundskolen og til at hjælpes i gang med en ungdomsuddannelse.

Som udgangspunkt er Godt Videre et 12 måneders forløb, fordelt på 48 uger á 2 timer, der strækker sig over det sidste halve år i grundskolen og det første halve år på en ungdomsuddannelse. Forløbet kan naturligvis forlænges i begge ender.

Fagligheden er naturligvis i fokus. Vores erfarne og dygtige mentorer er, udover at være blandt de dygtigste studerende, ligeledes screenet og testet for deres pædagogiske evner. Dette sikrer lektiehjælp af højeste kvalitet.

Sådan foregår et forløb

Fokus på fastholdelse fra start til slut

Fokus er på fag-faglighed og fælles for hele forløbet er lektiehjælp.

Derudover arbejdes der med særlige temaer igennem forløbet for at styrke eleven mest muligt i deres uddannelsesforløb.

Nedenfor er temaerne og tidsplanen opridset:

1-3 måneder: fokus på afklaring af hvad der skal ske efter folkeskolen. Mentoren hjælper med at finde ud af, hvad der er af muligheder. Fx ved at tage til åbent hus med eleven.

4-6 måneder: fokus på at eleven får den bedst mulige afgangseksamen, herunder hjælp til at strukturere sin skolegang og lektielæsning.

7. måned: forberedelse til god uddannelsesstart.

8-12 måender: fokus på god start, gode rutiner og fastholdelse.

Det helt rigtige match

Elev og mentor matches

Elev og mentor matches ud fra faglighed, pædagogik, personlighed, erfaring og fritidsinteresser. Det gør læringsprocessen relaterbar for eleven. Helt særligt for vores mentorer er det, at de selv er studerende. Denne særlige ung-til-ung relation giver ekstremt gode resultater, da eleven kan spejle sig i mentoren, og mentoren bliver en rollemodel for eleven.

Som en integreret del af MentorDanmark dokumenteres hver undervisningsgang, så elevens progression kan følges. Udover at det giver elevernes lærere mulighed for at følge progressionen, fungerer disse også som dokumentation for afholdte forløb.