Eksamen_headerbaggrund Vi hjælper dig med at blive eksamensklar

Bliver du mon vurderet uddannelsesparat?


Vend din usikkerhed til ro med en mentor

Der kan være mange følelser forbundet med parathedsvurderingen. "Er jeg god nok? Opnår jeg min drøm?".

I 8. og 9. klasse bliver det vurderet, om du er parat til at gå videre på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Din lærer kigger blandt andet på, om du er god fagligt, en god kammerat, og om du er aktiv i timerne.  

Vores mentorer hjælper med de svære fag og din motivation, så dit faglige niveau og din selvtillid bliver løftet. 

Sådan foregår lektiehjælp


Vi er med hele vejen fra behovsafklaring til succesoplevelse

1. Behovsanalyse


100% fokus på dig og dit behov

Inden mentorforløbet starter, taler du eller en af dine forældre med en fagvejleder, som vil spørge til din skolegang, interesser og udfordringer. Vi hører også, om du har nogle særlige behov, vi skal være opmærksomme på. Derefter laver vi en analyse af dine behov, der er grundlaget for vores arbejde med at finde den helt rigtige mentor, som vil skræddersy et forløb specielt til dig. Analysen får I tilsendt sammen med en anbefaling til længden på forløbet.

Behovsanalysen giver mulighed for at udarbejde skræddersyet lektiehjælp

2. Det gode match


Vi håndplukker den helt rette mentor

Når vi skal finde en mentor til dig, vælger vi selvfølgelig en, som kender det fag og de emner, du har brug for hjælp til. Men vi synes også, det er rigtig vigtigt at finde en, som matcher dine interesser og din personlighed, så I kan få et forløb, der både er sjovt og lærerigt. Alle vores mentorer kan skabe succesoplevelser, og vi hører ofte, at en mentor fungerer som en god ven. En mentor er derfor mere end bare en lektiehjælper. Det er også en person, du kan have det sjovt med og som støtter dig.

3. Gratis første møde


Forventningsafstemning om lektiehjælpen

God kemi mellem dig og mentor er vigtig for, at du får et fedt forløb, der gør det sjovt at gå i skole igen. Derfor starter lektiehjælpen med en gratis forløbstime. Her finder du ud af, om vi har fundet en mentor, der passer til din personlighed, interesser og måde at lære på. Mentoren kommer der hen, hvor I har aftalt at mødes. Det kan være hjemme hos dig eller et andet sted. Forløbstimen er også din mulighed for at aftale alt det praktiske omkring lektiehjælpen, inden forløbet går i gang.

4. Magien begynder


Den faglige og personlige udvikling tager fart

Din mentor tilpasser lektiehjælpen efter den måde, du lærer bedst på. Hvis du eksempelvis lærer bedst, mens du bevæger dig, opbygger mentor undervisningen, så du bruger kroppen. Efter hver undervisningsgang skriver din mentor en rapport om, hvordan det er gået. Du kan læse alle mentorens rapporter og følge med undervejs. Rapporterne kan derfor fungere som en slags motivation for dig, hvor du hele tiden kan følge med i, hvor langt du er nået.